Zsypy na odzież

Zsypy na odzież brudną z pojemnikiem ukrytym lub wiocznym.